کتاب ,درختان ,تهیه
دانلود

این کتاب شامل موضوعات زیر می باشد :

مقدمه

بازدید اولیه از محل احداث باغ و تهیه زمین

نمونه برداری از خاک و آب

آماده سازی زمین

تهیه نقشه و پیاده کردن آن

چاله کنی

ترکیب کودی و پر کردن چاله

تهیه نهال

هرس ریشه و پرالیناز

کاشت نهال و سربرداری

نصب قیم

ترتیب شاخه های اصلی

مراقبت از باغ جوان

اصلاح ساختار بستر باغ

اصلاح، هرس و تربیت درخت

کنترل علف های هرز و بیماری ها و آفات

پوشش تنه درختان

بیمه کردن محصولات باغی

حذف درختان آلوده، خشک شده، نامطلوب و مسن

تعدیل تراکم

احداث واحد کمپوست

اجرای عمل تغذیه درختان براساس چلکود

کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های درختان از طریق بیل کاری

تعداد صفحات کتاب: 29

فرمت کتاب:pdfدریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : فروش فایل 2
برچسب ها : کتاب ,درختان ,تهیه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : دانلود کتاب آموزشی توسعه باغات